ประวัติความเป็นมา


       
  บริษัท ประชากิจมอเตอร์เซลส์ จำกัด เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปลายปี พ.ศ. 2515  โดยคุณประชา ผ่องโสภา  ซึ่งในขณะนั้นใช้ว่า ตะวันออก  มอเตอร์เวอร์ค (ห้างหุ้นส่วนจำกัด) เป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ 
และอะไหล่รถยนต์อีซูซุ รวมทั้งทำการซื้อขายแแลกเปลี่ยนรถยนต์เก่า  แรกเริ่มสำนักงานเป็นอาคารเช่า 2 คูหา และมีพนักงานเพียง 3 คนเท่านั้น คือ คุณประชา  ผ่องโสภา  คุณเจริญ  พัฒนวรพันธุ์ และคุณปรีชา  จันทร์มา  สำนักงานตั้งอยู่  ณ เลขที่ 17/18 ม. 3  ถ.รักศักดิ์ชมูล ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี

    ปี 2524 ได้เปลี่ยนจากห้างหุ้นส่่วนจำกัด มา เป็น บริษัท ประชากิจมอเตอร์เซลส์ จำกัด    ด้วนทุนจดทะเบียน 4 ล้านบาท และขยายกิจการโดยเช่าอาคารเพิ่มเป็น 4 คูหา  พร้อมเปิดศูนย์บริการซ่อมรถยนต์เพิ่มอีก 1 แผนก โดยในขณะนั้นบริษัทฯ มีพนักงาน 15 คน
     ปี 2530     บริษัทฯ ทำการปรับปรุง และขยายกิจการครั้งใหญ่  โดยปลูกสร้างโชวร์รูมและศูนย์บริการซ่อมรถยนต์ ที่ได้มาตรฐานและเครื่องมือทันสมัย เพื่อให้สามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และสะดวกยิ่งขึ้น  ซึ่งก็ประสบความสำเร็จด้วยดี
     ปี 2536   เพื่อรองรับจำนวนลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น บริษัทฯ จึงทำการเปิดโชว์รูมและศูนย์บริการซ่อมสาขานายายอาม เพิ่มขึ้นอีก 1 แห่ง บนเนื้อที่ 2 ไร่ ปัจจุบันมีพนักงานจำนวน 30 คน โดยใช้เงินทุนทั้งสิ้น 30 ล้านบาท
     ปี 2538
บริษัทฯ เปิดสาขาสอยดาวขึ้นอีก 1 แห่ง เพื่อให้บริการลูกค้าในเขตอำเภอสอยดาวในเนื้อที่  2 ไร่ โดยมีมูลค่าการก่อสร้าง 25 ล้านบาท  ปัจจุบันมีจำนวนพนักงานทั้งหมด 25 คน เป็นการเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
      ปี 2540                                                                                                      ปี 2552        บริษัทฯ ได้ทำการก่อสร้างและเปิดดำเนินการสำนักงานใหญ่พร้อมโชวร์รูม  และศูนย์บริการที่ทันสมัยใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก บนเนื้อที่ 14 ไร่ ริมถนนสุขุมวิท  จ.จันทบุรี รวมมูลค่าที่ดิน ค่าดำเนินการก่อสร้างเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ เป็นจำนวนทั้งสิ้น  120  ล้านบาท สำนักงานใหญ่แห่งใหม่นี้ได้เปิดดำเนินารและให้บริการลูกค้าในเดือนพฤษภาคม

                                                                                                                                                                                                                                                  
บริษัทฯ ได้ทำการก่อสร้างและเปิดโชว์รูมและศูนย์บริการซ่อมในอำเภอขลุง เพิ่มขึ้นอีก 1 แห่ง บนเนื้อที่ 2 ไร่