พนักงานศูนย์ประสานงาน

โพสต์4 ก.ย. 2556 00:26โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 1 เม.ย. 2558 01:27 โดย ไม่ทราบผู้ใช้ ]
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ
1.บริหารจัดการความสัมพันธ์ของลูกค้า การแจ้งข้อมูลข่าวสาร การรับข้อมูลจากลูกค้า การแจ้งเตือน ประสานงานนัดหมาย การสำรวจความต้องการของลูกค้า
2.บริหารจัดการความพึงพอใจของลูกค้า ดูแล ประสานงาน จัดการข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะของลูกค้า
3.ประสานงานการรับสินค้า จากโรงงานผลิตปุ๋ย ประสานงานการเข้ารับสินค้า ระหว่างคู่ค้าขนส่ง และโรงงานปุ๋ย
คุณสมบัติของตำแหน่ง
1.ความละเอียดรอบคอบ มีทักษะด้านการสื่อสาร
2.สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่
3.สามารถใช้ Computer โปรแกรมเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องในงานได้
4.สามารถทำงานล่วงเวลาได้ ทำงานนอกสถานที่ได้
5.มีมนุษยสัมพันธ์ดี ,กระตือรือร้น บุคลิกดี


Comments