HOME‎ > ‎สมัครงาน‎ > ‎

ตำแหน่งงานว่าง


พนักงานบริการลูกค้าสินเชื่อ

โพสต์17 ธ.ค. 2556 20:04โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 1 เม.ย. 2558 00:55 โดย ไม่ทราบผู้ใช้ ]


พนักงานบริการลูกค้าสินเชื่อ

                   
                                  ประจำ สาขา   ศรีนครินทร์     กรุงเทพฯ       จำนวน    1   อัตรา   /   ประจำ สาขา  นนทบุรี             นนทบุรี       จำนวน    1   อัตรา
                                  ประจำ สาขา   กบินทร์บุรี       ปราจีนบุรี       จำนวน    1   อัตรา   /   ประจำ สาขา  วังจันทร์           ระยอง        จำนวน    3   อัตรา
                                  ประจำ สาขา   อุดรธานี           อุดรธานี         จำนวน   3   อัตรา   /   ประจำ สาขา  เครือสหพัฒน์   กบินทร์บุรี  จำนวน    3   อัตรา
                                  ประจำ สาขา   เทพประสิทธิ์   พัทยาใต้       จำนวน    3    อัตรา   /   ประจำ สาขา  เนื่องจำนงค์     ชลบุรี         จำนวน    3   อัตรา
                                  ประจำ สาขา   นครชัยศรี        นครปฐม       จำนวน    3    อัตรา   /   ประจำ สาขา  ปราสาท           สุรินทร์       จำนวน    3   อัตรา
                                  ประจำ สาขา   ปากช่อง          นครราชสีมา จำนวน    3    อัตรา    /  ประจำ สาขา  นางรอง            บุรีรัมย์        จำนวน    3   อัตรา 
                                  ประจำ สาขา   กระสัง             บุรีรัมย์          จำนวน    3    อัตรา    
                                        
                                          


พนักงานร้านกาแฟ 3 อัตรา

โพสต์17 ธ.ค. 2556 19:59โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 25 มี.ค. 2558 20:19 โดย ไม่ทราบผู้ใช้ ]

พนักงานแสวงหาลูกค้า 1 อัตรา

โพสต์4 ต.ค. 2556 00:29โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 25 มี.ค. 2558 20:16 โดย ไม่ทราบผู้ใช้ ]

พนักงานผู้ช่วยแม่ครัว 1 อัตรา

โพสต์4 ต.ค. 2556 00:29โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 1 เม.ย. 2558 01:29 โดย ไม่ทราบผู้ใช้ ]

ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ
-ทำอาหารตรงกับเมนูที่กำหนดพร้อมทั้งมีคุณภาพ
-จัดซื้อวัตถุดิบทำอาหารที่ดีมีคุณภาพ
-จัดหาเมนูและรายการอาหารใหม่ๆ
คุณสมบัติผู้สมัคร
-เพศหญิง ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
-มีประสบการณ์ด้านการประกอบอาหารอย่างน้อย 2 ปี
-สามารถคิดค้นวิธีการปรุงอาหารและหาเมนูใหม่ๆเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า
-มีประสบการณ์การทำงานด้านอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ

พนักงานบริหารงานสวน 1 อัตรา

โพสต์4 ต.ค. 2556 00:26โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 1 เม.ย. 2558 01:09 โดย ไม่ทราบผู้ใช้ ]

ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ
1.บริหารแผนการทำงาน 5 แผนหลักของสวน แผนเพาะพันธุ์ แผนเพาะปลูก แผนบำรุงรักษา แผนเก็บเกี่ยว แผนนวัตกรรม(ทำเอง ใช้เอง)
2.บริหารแรงงานประจำวัน ให้เหมาะสม และทำงานให้บรรลุเป้าหมายประจำวัน
3.จัดเตรียม จัดหา เครื่องมือ เครื่องจักร ให้เหมาะสมกับงาน
คุณสมบัติของตำแหน่ง
1.สามารถขับรถยนต์ได้ ทั้งรถไถ และรถแมคโค และมีใบอนุญาตขับขี่
2.มีมนุษยสัมพันธ์ดี ,กระตือรือร้น บุคลิกดี
3.สามารถพูดภาษเขมร และภาษลาวได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4.สามารถทำงานล่วงเวลาได้ ทำงานนอกสถานที่ได้

พนักงานศูนย์ประสานงาน

โพสต์4 ก.ย. 2556 00:26โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 1 เม.ย. 2558 01:27 โดย ไม่ทราบผู้ใช้ ]

ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ
1.บริหารจัดการความสัมพันธ์ของลูกค้า การแจ้งข้อมูลข่าวสาร การรับข้อมูลจากลูกค้า การแจ้งเตือน ประสานงานนัดหมาย การสำรวจความต้องการของลูกค้า
2.บริหารจัดการความพึงพอใจของลูกค้า ดูแล ประสานงาน จัดการข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะของลูกค้า
3.ประสานงานการรับสินค้า จากโรงงานผลิตปุ๋ย ประสานงานการเข้ารับสินค้า ระหว่างคู่ค้าขนส่ง และโรงงานปุ๋ย
คุณสมบัติของตำแหน่ง
1.ความละเอียดรอบคอบ มีทักษะด้านการสื่อสาร
2.สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่
3.สามารถใช้ Computer โปรแกรมเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องในงานได้
4.สามารถทำงานล่วงเวลาได้ ทำงานนอกสถานที่ได้
5.มีมนุษยสัมพันธ์ดี ,กระตือรือร้น บุคลิกดี


ไม่มีชื่อ

โพสต์3 ก.ย. 2556 23:59โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 24 พ.ย. 2557 19:07 โดย ไม่ทราบผู้ใช้ ]


ไม่มีชื่อ

โพสต์3 ก.ย. 2556 23:57โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 13 พ.ย. 2557 19:33 โดย ไม่ทราบผู้ใช้ ]

ไม่มีชื่อ

โพสต์3 ก.ย. 2556 23:53โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 13 พ.ย. 2557 19:30 โดย ไม่ทราบผู้ใช้ ]


ไม่มีชื่อ

โพสต์3 ก.ย. 2556 23:47โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 13 พ.ย. 2557 19:32 โดย ไม่ทราบผู้ใช้ ]

1-10 of 51