ญบ-7315 กท.

โพสต์20 ม.ค. 2555 20:25โดยไม่ทราบผู้ใช้
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2555 คุณณรงค์ ทะเบียน ญบ-7315 กท. (คร๊อพ ซายน์) ติดต่อสอบถามเรื่องรายละเอียดค่าใช้จ่ายงานซ่อมในแต่ละรายการและการคิดค่าแรง จึงได้ติดต่อประสานงานไปที่ศูนย์บริการ ให้แจ้งรายละเอียดกับลูกค้า
Comments