อษ-8884 กท.

โพสต์23 ม.ค. 2555 18:24โดยไม่ทราบผู้ใช้
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2555 คุณฮัว ลิ้มสุธา ทะเบียน อษ-8884 กท. ติดต่อสอบถามเรื่องราคาค่าซ่อมรถรายการต่าง ๆ เนื่องจากลูกค้าสนใจนำรถเข้าซ่อมที่ศูนย์เขาไร่ยา จึงอยากสอบถามราคาโดยประมาณ จึงได้ติดต่อประสานงานไปที่ศูนย์บริการ ให้แจ้งรายละเอียดกับลูกค้า
Comments