บม-1972 จบ.

โพสต์23 ม.ค. 2555 20:47โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 23 ม.ค. 2555 20:47 ]
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2555 คุณจำเริญ ดวงพร ทะเบียน บม-1972 จบ. ติดต่อสอบถามเรื่องค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ ว่ามีค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ จึงได้ติดต่อประสานงานไปที่ศูนย์บริการ ให้ติดต่อลูกค้าท่านนี้และแจ้งรายละเอียดค่ะ
Comments