ถษ-6190 กท.

โพสต์30 ม.ค. 2555 18:56โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 30 ม.ค. 2555 18:57 ]
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2555 บ.เอบีซี คาร์เรนท์ทัล ทะเบียน ถษ-6190 กท. โทรสอบถามว่ารถที่นำเข้ามาซ่อมที่ศูนย์เสร็จเรียบร้อยหรือยัง และมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมเท่าไหร่ จึงได้ติดต่อประสานงานไปที่ศูนย์บริการให้แจ้งรายละเอียดกับลูกค้า
Comments