ตฮ-148 กท.

โพสต์20 ม.ค. 2555 20:23โดยไม่ทราบผู้ใช้
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2555 คุณไพฑูรย์ ด้วงมาก ทะเบียน ตฮ-148 กท. ติดต่อสอบถามเรื่องอะไหล่ (กระจกบังลมหลัง) ว่าอะไหล่มาหรือยัง จึงได้ติดต่อประสานงานไปที่แผนกอะไหล่ให้แจ้งรายละเอียดกับลูกค้า
Comments