ประสานงานศูนย์บริการให้กับท่าช้างทอง

โพสต์26 ม.ค. 2555 19:07โดยไม่ทราบผู้ใช้
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2555 คุณธนพร แจ้งว่าต้องการให้ทางบริษัทส่งคนไปรับเช็คค่าซ่อมที่ท่าช้างทองของรถหมายเลขทะเบียน 81-1696 จบ. และ 81-0590 จบ. จึงได้ติดต่อประสานงานไปที่ศูนย์บริการ ให้ติดต่อกลับหาลูกค้าและแจ้งรายละเอียด
Comments