ประสานงานเรื่องไปรษณีย์บัตรของคลองตาคงการเกษตร

โพสต์17 ม.ค. 2555 23:12โดยไม่ทราบผู้ใช้
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2555 คุณณรงค์ ติดต่อสอบถามเรื่องไปรษณียบัตรของคลองตาคงการเกษตรที่ทางฝ่ายจัดซื้อได้นำไปให้ไปรษณีย์จันท์ธานีเพื่อส่งให้ลูกค้าไม่มีใบนำส่งไปด้วย จะให้ส่งของกลับมาก่อนหรือจะเอาใบนำส่งมาให้ จึงได้ติดต่อประสานงานไปที่ฝ่ายจัดซื้อ ให้ติดต่อกลับหาลูกค้าและแจ้งรายละเอียด
Comments