ประสานงานฝ่ายขายเรื่องการดาวน์รถให้ลูกค้า

โพสต์25 ม.ค. 2555 02:40โดยไม่ทราบผู้ใช้
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2555 คุณพิมพ์ประภาพร แก้วเล็ก ติดต่อสอบถามเรื่องรายละเอียดการดาวน์รถ และอัตราดอกเบี้ย จึงได้ติดต่อประสานงานไปที่ฝ่ายขายให้แจ้งรายละเอียดกับลูกค้า
Comments