ลต-3623 กท.

โพสต์27 ม.ค. 2555 02:06โดยไม่ทราบผู้ใช้
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2555 คุณสุภาพร พนัสสุวรรณคีรี ทะเบียน ลต-3623 กท. โทรสอบถามว่ารถลูกค้าที่นำเข้าซ่อมที่ศูนย์เขาไร่ยาเมื่อวันที่ 25 ม.ค.55 เสร็จเรียบร้อยหรือยังและลูกค้าต้องการให้ช่างไปส่งรถที่ท่าใหม่สามารถมาส่งให้ได้หรือไม่ จึงได้ติดต่อประสานงานไปที่ศูนย์บริการ ให้ติดต่อกลับหาลูกค้าและแจ้งรายละเอียด           
Comments