กง-4329 จบ.

โพสต์26 ม.ค. 2555 23:35โดยไม่ทราบผู้ใช้
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2555 คุณพิศิษฐ์ วัชรกุลธรไทย ทะเบียน กง-4329 จบ. ติดต่อสอบถามเรื่องการเปลี่ยนโช๊คคู่หน้าจะมีค่าใช้จ่ายรวมค่าแรงและ VAT แล้วเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ จึงได้ติดต่อประสานงานไปที่ศูนย์บริการ ให้ติดต่อกลับหาลูกค้าและแจ้งรายละเอียด           
Comments