กง-3346 จบ.

โพสต์17 ม.ค. 2555 22:57โดยไม่ทราบผู้ใช้
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2555 คุณไพบูลย์ เกษมพัฒนะโภคิน ทะเบียน กง-3346 จบ. ติดต่อสอบถามเรื่องการเปลี่ยนระบบเกียร์จากเกียร์ธรรมดาเป็นเกียร์ออโต้มีค่าใช้จ่ายเท่าไร จึงได้ติดต่อประสานงานไปที่ศูนย์บริการให้แจ้งรายละเอียดกับลูกค้า
Comments