กง-3078

โพสต์18 ม.ค. 2555 02:30โดยไม่ทราบผู้ใช้
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2555 คุณวินัย อารัศมี ทะเบียน กง-3078 ติดต่อสอบถามเรื่องรถครบเช็คระยะเมื่อไรเพราะตอนนี้ระยะอยู่ที่ 116,000 โลแล้ว แต่ในใบนัดการเข้ารับบริการแจ้งว่าครั้งต่อไปอยู่ที่ 120,000 โล ลูกค้ากังวลว่าจะเว้นช่วงนานไปหรือเปล่าและจะมีผลอะไรกับรถไหม จึงได้อธิบายรายละเอียดจนลูกค้าเข้าใจและจะเข้ามาใช้บริการเมื่อครบระยะ
Comments