กข-2739 ตร.

โพสต์30 ม.ค. 2555 18:39โดยไม่ทราบผู้ใช้
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2555 คุณภาคภูมิ หาญเหี้ยม ทะเบียน กข-2739 ตร. แจ้งว่าวันนี้ได้นำรถเข้ามาซ่อมที่ศูนย์ มีช่างแจ้งว่ามีรายการซ่อมเพิ่มเติมแต่ต้องทิ้งรถไว้เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการซ่อมประมาณ 2 วัน อยากสอบถามว่าถ้าจะทิ้งรถไว้ที่ศูนย์วันนี้เลยจะได้หรือไม่ จึงได้ติดต่อประสานงานไปที่ SA ให้แจ้งรายละเอียดกับลูกค้า        
Comments