กฉ-2205 จบ.

โพสต์30 ม.ค. 2555 18:47โดยไม่ทราบผู้ใช้
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2555 คุณแตงอ่อน ชุมพล ทะเบียน กฉ-2205 จบ. ติดต่อสอบถามว่าถ้าต้องการนำรถเข้ามาเช็คจอภาพ (ไม่เห็นภาพเวลาถอยรถ) ภายในวันนี้จะเสร็จทันหรือไม่ จึงได้แนะนำเรื่องการจองคิวล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันเพื่อนำรถเข้าซ่อมโดยไม่ต้องรอคิวนาน แต่ลูกค้าแวะมาทำธุระที่จันทบุรีวันนี้จึงจะแวะเข้ามาให้ช่างดูก่อน ถ้ามีงานซ่อมที่ต้องใช้เวลาจึงจะทำการจองคิว
Comments