กจ-6629 นฐ.

โพสต์23 ม.ค. 2555 20:27โดยไม่ทราบผู้ใช้
เื่มื่อวันที่ 24 มกราคม 2555 คุณอังศุมาลี สุขส่ง ทะเบียน กจ-6629 นฐ. ติดต่อสอบถามเรื่องอะไหล่ (ที่ครอบดุมล้อ) ว่าทางบริษัทมีอะไหล่ตัวนี้หรือไม่และราคาเท่าไหร่ จึงได้ติดต่อประสานงานไปที่แผนกอะไหล่ให้แจ้งรายละเอียดกับลูกค้า
Comments