ฎฬ-4792 กท.

โพสต์25 ม.ค. 2555 02:46โดยไม่ทราบผู้ใช้
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2555 คุณสมภพ เบี้ยจั่น ทะเบียน ฎฬ-4792 กท. ต้องการแจ้งเรื่องร้องเรียนหน่วยงานถึงความล่าช้าในการทำงาน จึงได้รับเรื่องและบันทึกรายละเอียดไำว้ พร้อมทั้งส่งเมลล์เสียงของลูกค้าที่แนบไฟล์เสียงไปด้วยค่ะ
Comments