บย-6257 จบ.

โพสต์30 ม.ค. 2555 18:20โดยไม่ทราบผู้ใช้
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2555 คุณสมภพ บุญมานิตย์ ทะเบียน บย-6257 จบ. ติดต่อสอบถามเรื่องตารางกรมธรรม์ของประกันภัยรถยนต์ที่ยังไม่ได้รับ อยากทราบว่าทางบริษัทได้ทำประกันภัยรถยนต์ไว้ให้หรือไม่ และถ้าทำสามารถติดต่อขอรับตารางกรมธรรม์ได้ที่ไหน จึงได้ติดต่อประสานงานไปที่แผนกทะเบียน-ประกัน ให้แจ้งรายละเอียดกับลูกค้า
Comments