บย-2115 จบ.

โพสต์25 ม.ค. 2555 02:37โดยไม่ทราบผู้ใช้
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2555 คุณปฐวี สวนแก้ว ทะเบียน บย-2115 จบ. ติดต่อสอบถามเรื่องอะไหล่ (คลัชพัดลมหม้อน้ำ) ว่าทางบริษัทมีอะไหล่ตัวนี้หรือไม่และราคาเท่าไหร่ จึงได้ติดต่อประสานงานไปที่แผนกอะไหล่ให้แจ้งรายละเอียดกับลูกค้า
Comments