บว-3983 รย.

โพสต์23 ม.ค. 2555 18:28โดยไม่ทราบผู้ใช้
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2555 คุณนนทพร เชี่ยวชาญ ทะเบียน บว-3983 รย. ติดต่อสอบถามเรื่องการทำประกันภัยรถยนต์ เนื่องจากลูกค้าได้ทำประกันภัยรถยนต์กับทางวิริยะไว้ และประกันจะหมดในวันที่ 29 ม.ค.55 ลูกค้าได้โทรไปสอบถามทางวิริยะเรื่องการต่ออายุประกันภัยแต่มียอดสูงเกินไป ลูกค้าจึงอยากลองดูที่บริษัทอื่นเพื่อเปรียบเทียบราคา จึงได้ติดต่อประสานงานไปที่แผนกทะเบียน-ประกันให้แจ้งรายละเอียดกับลูกค้า           
Comments