บธ-6243 สร.

โพสต์23 ม.ค. 2555 18:13โดยไม่ทราบผู้ใช้
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2555 คุณนิัรันดร์ อุปแก้ว ทะเบียน บธ-6243 สร. โทรสอบถามว่ารถลูกค้าที่แจ้งว่าสตาร์ทไม่ติดและได้นำเข้าซ่อมที่ศูนย์เขาไร่ยาเมื่อวันที่ 18 ม.ค.55 เสร็จเรียบร้อยหรือยัง จึงได้ติดต่อประสานงานไปที่ศูนย์บริการ ให้ติดต่อกลับหาลูกค้าและแจ้งรายละเอียด           
Comments