บน-9864 จบ.

โพสต์18 ม.ค. 2555 22:41โดยไม่ทราบผู้ใช้
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2555 คุณธีรานนท์ บุญเกตุ ทะเบียน บน-9864 จบ. โทรเข้ามาจองคิวนำรถเข้าซ่อมที่ศูนย์และแจ้งแก้ไขข้อมูล เพราะลูกค้าได้ไปเปลี่ยนชื่อมาชื่อเดิมคือ ชัยสิทธิ์ บุญเกตุ เป็น ธีรานนท์ บุญเกตุ จึงได้ติดต่อประสานงานไปที่ศูนย์บริการ ให้แก้ไขข้อมูลลูกค้าใน AS400           
Comments