บน-9111 จบ.

โพสต์17 ม.ค. 2555 22:44โดยไม่ทราบผู้ใช้
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2555 คุณอภิชัย บังคม ทะเบียน บน-9111 จบ. ติดต่อสอบถามรายการอะไหล่ (กระจกบังลมหน้า) ว่าทางบริษัทมีอะไหล่ตัวนี้ไหมและราคาเท่าไร จึงได้ติดต่อประสานงานไปที่แผนกอะไหล่ให้แจ้งรายละเอียดกับลูกค้า
Comments