บน-9104 จบ.

โพสต์30 ม.ค. 2555 18:37โดยไม่ทราบผู้ใช้
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2555 คุณลำภู อ่วมวิสิทธิ์ ทะเบียน บน-9104 จบ. แจ้งว่าเวลาสตาร์ทรถจะมีเสียงสายพานดัง และรถเดี๋ยวเร่งเดี๋ยวเบา ต้องการทราบว่าเกิดจากสาเหตุใด อยากขอคำปรึกษาจากช่าง จึงได้ติดต่อประสานงานไปที่ศูนย์บริการ และให้ช่างติดต่อกลับหาลูกค้าด้วย
Comments