บน-4353 จบ.

โพสต์30 ม.ค. 2555 18:58โดยไม่ทราบผู้ใช้
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2555 คุณรัตนวัฒ ทัศประเสริฐ ทะเบียน บน-4353 จบ. โทรสอบถามว่ารถที่นำเข้ามาซ่อมที่ศูนย์เสร็จเรียบร้อยหรือยัง จึงได้ติดต่อประสานงานไปที่ศูนย์บริการให้แจ้งรายละเอียดกับลูกค้า
Comments