บม-8818 จบ.

โพสต์18 ม.ค. 2555 02:24โดยไม่ทราบผู้ใช้
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2555 คุณปัญจา ชนะชัย ทะเบียน บม-8818 จบ. โทรสอบถามว่าถ้าจะเข้ามาตั้งศูนย์ถ่วงล้อ แต่รถยังอยู่ในระยะรับประกันจะเสียค่าใช้จ่ายเท่าไร จึงได้ติดต่อประสานงานไปที่ศูนย์บริการ ให้ติดต่อกลับหาลูกค้าและแจ้งรายละเอียด
Comments