บม-488 จบ.

โพสต์31 ม.ค. 2555 18:00โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 31 ม.ค. 2555 23:25 ]
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2555 คุณณัฐวัฒน์ โอฬารจารุวัฒน์ ทะเบียน บม-488 จบ. ติดต่อสอบถามว่าถ้าต้องการนำรถเข้ามาเช็คระยะ 80,000 กิโลเมตร จะใช้ระยะเวลานานเท่าไหร่ และมีค่าใช้จ่ายในการตรวจเช็คเท่าไหร่ จึงได้อธิบายรายละเอียดและทำการจองคิวให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้ว
Comments