บม-3774 จบ.

โพสต์30 ม.ค. 2555 18:42โดยไม่ทราบผู้ใช้
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2555 คุณเพ็ญจันทร์ ปริยพิเชฐพงศ์ ทะเบียน บม-3774 จบ. ติดต่อสอบถามเรื่องอะไหล่ (จมูกกระโปรง) ที่ได้สั่งเอาไว้ อยากทราบว่าอะไหล่มาส่งแล้วหรือยัง จึงได้ติดต่อประสานงานไปที่แผนกอะไหล่ให้แจ้งรายละเอียดกับลูกค้า
Comments