บม-3641 จบ.

โพสต์17 ม.ค. 2555 22:58โดยไม่ทราบผู้ใช้
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2555 คุณอรพิน ทะเบียน บม-3641 จบ. ติดต่อสอบถามว่าในการล้างแอร์ไม่ถอดตู้และเติมน้ำยาแอร์มีค่าใช้จ่ายเท่าไร และใช้ระยะเวลาในการซ่อมนานเท่าไร จึงได้ติดต่อประสานงานไปที่ศูนย์บริการ ให้ติดต่อกลับหาลูกค้าและแจ้งรายละเอียด
Comments