บบ-9773 จบ.

โพสต์31 ม.ค. 2555 17:49โดยไม่ทราบผู้ใช้
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2555 คุณย่อน มั่นคง ทะเบียน บบ-9773 จบ. โทรสอบถามว่าได้ส่ง CD มาเคลมที่ศูนย์เมื่อวันที่ 8 ธ.ค.55 อะไหล่มาหรือยัง ซ่อมเสร็จเรียบร้อยหรือยังและมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมเท่าไหร่ จึงได้ติดต่อประสานงานไปที่ศูนย์บริการให้แจ้งรายละเอียดกับลูกค้า
Comments