บบ-7322

โพสต์23 ม.ค. 2555 18:16โดยไม่ทราบผู้ใช้
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2555 คุณสถาพร ทะเบียน บบ-7322 ติดต่อสอบถามเรื่องอะไหล่ (กระจกบังลมหน้า) ว่าราคาเท่าไหร่ จึงได้ติดต่อประสานงานไปที่แผนกอะไหล่ให้แจ้งรายละเอียดกับลูกค้า
Comments