บบ-5006 จบ.

โพสต์30 ม.ค. 2555 18:55โดยไม่ทราบผู้ใช้
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2555 คุณชลธิชา พุทธชาติ ทะเบียน บบ-5006 จบ. ติดต่อสอบถามเรื่องการนำรถเข้าศูนย์เขาไร่ยาเพื่อแก้ไขคุณภาพงานซ่อมในวันที่ 31 ม.ค.55 สามารถนำรถเข้ามาได้เลยหรือไม่ จึงได้อธิบายรายละเอียดกับลูกค้าและส่งเมลล์แจ้ง SA เรียบร้อยแล้ว
Comments