81-2656

โพสต์31 ม.ค. 2555 17:59โดยไม่ทราบผู้ใช้
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2555 คุณนวพร พัฒนภิรมย์ ทะเบียน 81-2656 ติดต่อสอบถามเรื่องอะไหล่ (กระจกหน้า) ว่าได้สั่งอะไหล่เอาไว้อยากทราบว่าอะไหล่มาส่งแล้วหรือยัง จึงได้ติดต่อประสานงานไปที่แผนกอะไหล่ให้แจ้งรายละเอียดกับลูกค้า
Comments