81-2638

โพสต์17 ม.ค. 2555 20:54โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 17 ม.ค. 2555 20:56 ]
เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2555 คุณเฉลียว จุ้ยวอน ทะเบียน 81-2638 แจ้งว่ารถสตาร์ทติดแต่วิ่งไม่ออก อยากให้ช่างติดต่อกลับ น้องฝนจึงได้ประสานงานไปที่ลุงกำพลให้ติดต่อกลับหาลูกค้า และลูกค้าได้สั่งอะไหล่ SCV ไว้กับทางสาขาสอยดาว อยากทราบว่าจะได้เมื่อไหร่ น้องกิ่งจึงได้ติดต่อประสานงานไปที่สาขาสอยดาวให้ติดต่อกลับหาลูกค้าและได้ติดตามความก้าวหน้า ซึ่งทางสอยดาวแจ้งว่าต้องรออะไหล่จากทางตรีเพชรและได้แจ้งให้ลูกค้ารับทราบเป็นที่เข้าใจแล้ว และตอนนี้ลูกค้าได้นำรถเข้ามาไว้ที่ศุนย์เขาไร่ยาแล้วค่ะ
Comments