81-1970

โพสต์31 ม.ค. 2555 17:56โดยไม่ทราบผู้ใช้
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2555 เทศบาล ต.บ่อเวฬุ ทะเบียน 81-1970 โทรสอบถามว่ารถที่นำเข้ามาซ่อมที่ศูนย์เสร็จเรียบร้อยหรือยัง จึงได้ติดต่อประสานงานไปที่ศูนย์บริการ ให้ติดต่อกลับหาลูกค้าและแจ้งรายละเอียด
Comments