81-0611 จบ.

โพสต์26 ม.ค. 2555 19:12โดยไม่ทราบผู้ใช้
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2555 คุณประพันธ์ เลิศรัตนากุล ทะเบียน 81-0611 จบ. (ร้านเลิศรัตน์พาณิชย์) โทรสอบถามว่ารถที่นำเข้ามาซ่อมที่ศูนย์เสร็จเรียบร้อยหรือยัง และมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมเท่าไหร่ จึงได้ติดต่อประสานงานไปที่ศูนย์บริการให้แจ้งรายละเอียดกับลูกค้า
Comments