กจ-90 จบ.

โพสต์15 มี.ค. 2555 01:57โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 15 มี.ค. 2555 01:57 ]
เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 คุณอ้อมจิตร มีเรืองชัย ทะเบียน กจ-90 จบ. แจ้งว่าต้องการติดต่อพนักงานรับรถเพื่อแจ้งรายการซ่อมเพิ่มเติม จึงได้ติดต่อประสานงานไปที่ SA ให้แจ้งรายละเอียดกับลูกค้า
Comments