บย-7583 จบ.

โพสต์28 ก.พ. 2555 05:55โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 28 ก.พ. 2555 05:55 ]
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 คุณนงนุช หวนคิด ทะเบียน บย-7583 จบ. ติดต่อสอบถามเรื่องไปรษณียบัตรเชิญลูกค้าเข้ามาตรวจเช็คพ่นกันสนิมที่ทางบริษัทได้ส่งไปให้ลูกค้าที่บ้าน แต่ลูกค้าได้เข้ามาพ่นกันสนิมไปแล้วเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา อยากสอบถามรายละเอียดว่าต้องเข้าพ่นกันสนิมอีกครั้งหรือไม่ จึงได้อธิบายรายละเอียดจนลูกค้าเข้าใจและจะเข้ามาใช้บริการเมื่อครบระยะ
Comments