บบ-4631 จบ.

โพสต์28 ก.พ. 2555 05:52โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 28 ก.พ. 2555 05:52 ]
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 คุณทัศชฏาพร เครือแปลง ทะเบียน บบ-4631 จบ. ติดต่อสอบถามว่าถ้าต้องการนำรถเข้ามาเช็คระยะ 120,000 กิโลเมตร ล้างตู้แอร์และตรวจเช็คพ่นกันสนิมจะใช้ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการตรวจเช็คเท่าไหร่ จึงได้ติดต่อประสานงานไปที่ศูนย์บริการให้ติดต่อกลับหาลูกค้าและแจ้งรายละเอียด
Comments