บต-4460 ลย.

โพสต์28 ก.พ. 2555 05:32โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 28 ก.พ. 2555 05:33 ]
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 คุณอุทาน สุนาทร ทะเบียน บต-4460 ลย. ติดต่อสอบถามเรื่องต้องการนำรถเข้าซ่อมที่ศูนย์เขาไร่ยาเพื่อเช็คระยะ 160,000 กิโลเมตร และเช็คเกียร์เข้าไม่ค่อยได้ สามารถใช้บัตรเครดิตได้หรือไม่และรับเครดิตของธนาคารอะไรบ้าง จึงได้อธิบายรายละเอียดและทำการจองคิวให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้ว
Comments