วล-6807 กทม.

โพสต์28 ก.พ. 2555 05:21โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 28 ก.พ. 2555 05:29 ]
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 คุณสุนทร แพงมี ทะเบียน วล-6807 กทม. แจ้งว่าต้องการจองคิวนำรถเข้าซ่อมที่ศูนย์เขาไร่ยาวันที่ 28 ก.พ. 55 เพื่อเปลี่ยนเซนเซอร์ CKT แต่เนื่องจากคิวเต็ม จึงได้แนะนำให้ลูกค้าจองคิวเป็นวันที่ 29 ก.พ.55 และทำการจองคิวให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้ว
Comments