บพ-3615 จบ.

โพสต์27 ก.พ. 2555 05:11โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 28 ก.พ. 2555 04:54 ]
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2555 คุณฐปนรรฆ์ นรากร ทะเบียน บพ-3615 จบ. ต้องการยกเลิกรายการซ่อมคิวที่จองไว้ เนื่องจากไม่สะดวกและติดธุระ หากต้องการนำรถเข้าซ่อมวันไหนจะโทรมาใหม่อีกครั้ง จึงได้ทำการยกเลิกจองให้กับลูกค้า และแนะนำเรื่องการโทรจองคิวนำรถเข้าซ่อมล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
Comments