บม-1972 จบ.

โพสต์27 ก.พ. 2555 01:11โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 27 ก.พ. 2555 01:11 ]
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 คุณจำเริญ ดวงพร ทะเบียน บม-1972 จบ. ติดต่อสอบถามว่าถ้าต้องการนำรถเข้ามาเช็คระยะ 70,000 กิโลเมตร และสลับยาง จะมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ จึงได้ติดต่อประสานงานไปที่ศูนย์บริการให้แจ้งรายละเอียดกับลูกค้า
Comments