กง-3967

โพสต์26 ก.พ. 2555 23:07โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 27 ก.พ. 2555 00:46 ]
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 คุณเอมอร บุญชอบ ทะเบียน กง-3967 ติดต่อสอบถามว่าถ้าต้องการนำรถเข้ามาเช็คระยะ 170,000 กิโลเมตร และมีรายการค้างซ่อมจากเช็คระยะ 160,000 กิโลเมตร จะใช้ระยะเวลาและมีค่าใช้จ่ายในการตรวจเช็คเท่าไหร่ จึงได้อธิบายรายละเอียดและทำการจองคิวให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้ว
Comments