บม-9940 จบ.

โพสต์26 ก.พ. 2555 22:51โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 26 ก.พ. 2555 22:53 ]
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 คุณชมภู วรรณา ทะเบียน บม-9940 จบ. ติดต่อสอบถามเรื่องราคาและโปรโมชั่นในการตรวจเช็คพ่นกันสนิมว่ามีอะไรบ้าง จึงได้ติดต่อประสานงานไปที่น้องแอลแผนก SRM ให้ติดต่อกลับหาลูกค้าและแจ้งรายละเอียด
Comments