บย-1918 จบ.

โพสต์26 ก.พ. 2555 22:14โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 26 ก.พ. 2555 22:15 ]
เมื่อวันที่ 22 กุมภาัพันธ์ 2555 คุณบุญเที่ยง สายแก้ว ทะเบียน บย-1918 จบ. ติดต่อสอบถามเรื่องเบี้ยประกันที่จะหมดอายุในวันที่ 28 ก.พ.55 ลูกค้าอยากทราบว่าปีนี้ต้องเสียเบี้ยประกันเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ จึงได้ติดต่อประสานงานไปที่แผนกทะเบียน-ประกัน ให้ติดต่อกลับหาลูกค้าและแจ้งรายละเอียด
Comments