กฉ-8198 นฐ.

โพสต์26 ก.พ. 2555 19:05โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 26 ก.พ. 2555 19:06 ]
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 คุณปิยนุช นิยมรัตน์ ทะเบียน กฉ-8198 นฐ. ติดต่อสอบถามว่าถ้าต้องการนำรถเข้ามาเช็คระยะ 150,000 กิโลเมตร ในวันที่ 22 ก.พ.นี้ จะได้คิวที่เท่าไหร่และใช้ระยะเวลาในการตรวจเช็คนานหรือไม่ จึงได้อธิบายรายละเอียดและทำการจองคิวให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้ว
Comments