81-2324 จบ.

โพสต์26 ก.พ. 2555 18:59โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 26 ก.พ. 2555 19:00 ]
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 คุณสัมฤทธิ์ นัทธีเขต ทะเบียน 81-2324 จบ. ติดต่อสอบถามว่าได้ทำการเปลี่ยนยางมารู้สึกว่ารถจะกินน้ำมันมากกว่าเดิม และอยากปรึกษาช่างว่าการเปลี่ยนยางจะส่งผลอะไรกับลูกปืนล้อหรือไม่ จึงได้ติดต่อประสานงานไปที่ศูนย์บริการ และให้ช่างติดต่อกลับหาลูกค้าด้วย
Comments